Προϊόντα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η ΘΕΡΜΟΙΛ:

• διαθέτει δικές της  ιδιόκτητες εγκαταστάσεις δεξαμενισμού και φόρτωσης
• ιδιόκτητο στόλο βυτίων
• Οι οδηγοί της είναι άριστα εκπαιδευμένοι
• Ο στόλος της ελέγχεται με σύγχρονο σύστημα GPS έτσι ώστε να γνωρίζει κάθε στιγμή την εξέλιξη της παραγγελίας των πελατών της
• άκρως ανταγωνιστική τιμή και ασύγκριτη ποιότητα
• άμεση παράδοση – ακόμα και αυθημερόν –
• δυνατότητα παράδοσης ακόμα και τις Κυριακές σε περίπτωση ανάγκης
• Συστήματα ελέγχου πλέον σύγχρονα για τον έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας
• Σύγχρονες διαδικασίες παραγγελειοληψίας μεταφοράς και δρομολόγησης προϊόντος

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΑΣ:

ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ :
• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
• ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ
• ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ