Επίδομα Κατανάλωσης Θέρμανσης (ΕΚΠΦ)

Επίδομα Κατανάλωσης Θέρμανσης (ΕΚΠΦ)

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2014-2015

Το επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα  που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης – για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία – οι οποίες πραγματοποιούνται από 15 Οκτωβρίου μέχρι και την 30 Απριλίου κάθε έτους μετά από αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr

Για την περίοδο 2014-2015 ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυσαν και την περίοδο 2013-2014 βάσει της Κοιν.υπ.αποφ.1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 Αρ. Πρωτ.: Δ33 5037619 ΕΞ2013.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

 Την αίτηση για την είσπραξη του επιδόματος θέρμανσης μπορεί να υποβάλει:

– Κάθε άγαμος φορολογούμενος που είχε συνολικό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ το οικ. έτος 2014 και ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ την 1η-1-2011.

– Κάθε ζευγάρι εγγάμων με συνολικό οικογενειακό εισόδημα οικ.έτους 2014 μέχρι 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ την 1η-1-2011.

– Κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με συνολικό εισόδημα οικ. έτους 2014 μέχρι 43.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ την 1η-1-2011.

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο του ενδιαφερόμενου το εισοδηματικό όριο των 40.000 ή 43.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.

Το επίδομα θα χορηγείται μόνο σε όσα νοικοκυριά προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης την περίοδο από 15-10-2014 έως 30-4-2015  και μόνο για τις κύριες κατοικίες που χρησιμοποιούν, είτε αυτές μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενες είτε ιδιοκατοικούνται.

 Εξαιρέσεις

 Από τη χορήγηση του επιδόματος εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α) αναγράφονται, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του υπόχρεου.

β) αναγράφουν, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ότι φιλοξενούνται.

γ) διαθέτουν Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των 8 μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης.

Πως υπολογίζεται το  επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης ανέρχεται σε 0,35 ευρώ για κάθε επιδοτούμενο λίτρο πετρελαίου που αγοράζει ο δικαιούχος. Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος η ελληνική επικράτεια έχει χωριστεί σε τέσσερις «κλιματικές» -γεωγραφικές ζώνες. Σε κάθε μία από τις ζώνες αυτές ισχύει διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων ανά τ.μ. κύριας κατοικίας. Το ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων καθορίστηκε στα 25 λίτρα ανά τ.μ. στην Α’ “κλιματική”- γεωγραφική ζώνη, στα 15 λίτρα ανά τ.μ. στην Β’ ζώνη, στα 8 λίτρα ανά τ.μ. στην Γ’ ζώνη και στα 5 λίτρα ανά τ.μ. στη Δ’ ζώνη. Επίσης, το ανώτατο όριο επιφάνειας για το οποίο θα χορηγείται το επίδομα είναι τα 120 τ.μ. Συνεπώς, το ανώτατο όριο επιδοτούμενης ποσότητας, το οποίο αντιστοιχεί σε κύρια κατοικία με επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη των 120 τετραγωνικών μέτρων, φθάνει τα 3.000 λίτρα πετρελαίου στην Α’ ζώνη, τα 1.800 λίτρα στη Β’ ζώνη, τα 960 λίτρα στη Γ’ ζώνη και τα 600 λίτρα στη Δ’ ζώνη.

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

 Ποια είναι η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων

Για την κατοχύρωση του δικαιώματος είσπραξης του επιδόματος απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης στο σύστημα TAXISNET. Συγκεκριμένα, από την ιστοσελίδα www.gsis.gr, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιλέξει να εισέλθει στην εφαρμογή «Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης». Αμέσως, μόλις o ενδιαφερόμενος προβεί σ’ αυτή την επιλογή, θα κληθεί να πληκτρολογήσει τo όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχει για την πρόσβασή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος TAXISNET, προκειμένου να εισέλθει κανονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Όποιος δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISNET μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη (username) τον ΑΦΜ του και ως κωδικό (password) τον αριθμό ειδοποίησης ενός εκ των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών.

Στην αίτηση συμπληρώνονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

– ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

– το ονοματεπώνυμό του,

– ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του,

– η ένδειξη εάν επιθυμεί προκαταβολή,

– ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,

– ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

– η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,

– αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

– τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,

– η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

– τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)

Παράλληλα οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

– τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

– τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

– τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,

– τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

– το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Στη συνέχεια, οι εταιρείες διανομής πετρελαίου υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Οικονομικών τις αντίστοιχες καταστάσεις με τις κατοικίες και πολυκατοικίες στις οποίες έχουν προμηθεύσει το πετρέλαιο θέρμανσης για να προβεί ακολούθως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στη διασταύρωση των στοιχείων και να καταβάλλει στους δικαιούχους το ποσό που τους αναλογεί.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.

Πατήστε ΕΔΩ για αναλυτικές οδηγείες

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για είσοδο στην “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”:

https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για απαντήσεις σε ερωτήσεις σας για το ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQsPages/FAQs_thermansis.html

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…