Καθαρισμός Αποχέτευσης

Οι μηνιαίες συντηρήσεις των αποχετεύσεων αφορούν στα φρεάτια ακαθάρτων και κυρίως στο κεντρικό φρεάτιο, στα οποία πρέπει να γίνεται μηνιαία επιθεώρηση.  

Κάθε μήνα περνάει το συνεργείο σε μη προκαθορισμένο ραντεβού και κόβει απόδειξη επίσκεψης, με την οποία η πολυκατοικία καλύπτεται για όλο τον μήνα σε οποιοδήποτε πρόβλημα απόφραξης δημιουργηθεί.

Η συντήρηση αποχέτευσης (είτε πρόκειται για μηνιαία είτε για προληπτική εφαρμογή), αφορά στα φρεάτια του οριζόντιου δικτύου.  

Φυσικά, η συντήρηση έχει νόημα όταν γίνεται για να διατηρήσει σε καλή κατάσταση τα κανονικά δίκτυα αποχετεύσεων και όχι των ήδη κατεστραμμένων ή προβληματικών γενικά δικτύων αποχέτευσης.

— ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ —

— ΠΡΟΪΟΝΤΑ —

θα χαρούμε να ανταποκριθούμε στο ερώτημά σας.