Συντήρηση Καυστήρα

Προγραμματίζουμε την Συντήρηση του καυστήρα, αμέσως μόλις τελειώσει η περίοδος του πετρελαίου, διότι είναι νωπά τα κατάλοιπα της καύσης και απομακρύνονται εύκολα.   Δεν πρέπει να αφήνονται τα κατάλοιπα το καλοκαίρι, γιατί σκληραίνουν και δεν απομακρύνονται εύκολα.

Επίσης, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν συνθήκες για διάβρωση και τρύπημα του λέβητα.   Οι Αδειούχοι τεχνίτες της ΘΕΡΜΟΙΛ υπογράφουν με τον αριθμό αδείας τους, εξασφαλίζοντας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ!!!  

Αν προκύψουν τεχνικές εργασίες είναι πολύ εύκολο – εφόσον πραγματοποιηθεί η συντήρηση την άνοιξη –  έγκαιρα να τις προγραμματίσετε να γίνουν το καλοκαίρι.   Θα μπορέσετε να εξετάσετε με άνεση τις προτάσεις για βελτίωση της Ασφάλειας του λεβητοστασίου σας, καθώς τις προτάσεις βελτίωσης της Οικονομίας της κατανάλωσης του πετρελαίου.  

Το κόστος των εργασιών αυτών θα αποσβεστεί με την οικονομία που θα πετύχουμε λόγω των σωστών ρυθμίσεων.   Το φύλλο ΠΕΡΠΑ είναι υποχρεωτικό με Υπουργική Απόφαση, άρα κατά προέκταση και η συντήρηση του καυστήρα.  

Στο πακέτο της συντήρησης του καυστήρα περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:  

  1. Καθαρισμός λέβητα
  2. Καθαρισμός και συντήρηση του καυστήρα
  3. Ρύθμιση του καυστήρα για την σωστή λειτουργία του, εξασφαλίζοντας οικονομία καυσίμου και την μικρότερη δυνατή εκπομπή καυσαερίων
  4. Έλεγχος της λειτουργίας του ηλεκτρονικού αυτοματισμού
  5. Έλεγχος και λίπανση του κυκλοφορητή (αν και εφόσον χρειαστεί)
  6. Έλεγχος διαρροής καυσαερίων.
  7. Έλεγχος για την ομαλή λειτουργία του όλου συστήματος
  8. Έκδοση πιστοποιητικού ΠΕΡΠΑ (Πιστοποιητικό οικονομικής απόδοσης και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Η ΘΕΡΜΟΙΛ είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία του καυστήρα σας και σας παρέχει εγγύηση για όλη την σαιζόν και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου χωρίς επιβάρυνση για την εργασία που σας έχουμε προσφέρει.  

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) επιβάλλει την συντήρηση του καυστήρα, όπως και την ύπαρξη του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση ελέγχου από τα ειδικά συνεργεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, όσοι διαχειριστές δεν είναι εφοδιασμένοι με το φύλλο ελέγχου ΠΕΡΠΑ τιμωρούνται άμεσα με πρόστιμο τόσο οι ίδιοι, όσο και οι πολυκατοικίες τους.   Το βέβαιο είναι ότι το κόστος των εργασιών αυτών θα αποσβεσθεί με την οικονομία που επιτυγχάνουμε στην κατανάλωση πετρελαίου λόγω της καλής λειτουργίας του καυστήρα και του λέβητα έχοντας επιπλέον εξασφαλίσει την ασφάλειά σας.

— ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ —

— ΠΡΟΪΟΝΤΑ —

θα χαρούμε να ανταποκριθούμε στο ερώτημά σας.