ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Πάνω από 35 χρόνια δίπλα στον άνθρωπο και το κτίριο
με περισσότερους από 100 εργαζομένους και συνεργάτες!

Η ΘΕΡΜΟΙΛ, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και αναγνωρίσιμη εταιρεία πετρελαίων και παροχής υπηρεσιών κτιρίων στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά για περισσότερο από 35 χρόνια και είναι πάντοτε παρούσα στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη. Με κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα την τεράστια εμπειρία της, το αξιόπιστο στελεχιακό και επιστημονικό προσωπικό της και την εξαίρετη τεχνογνωσία της, κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά της παροχής πετρελαίου και υπηρεσιών κτιρίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε το πιο πλήρες και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα ώστε να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη των πελατών μας όσον αφορά την παροχή πετρελαίου και υπηρεσιών κτιρίου. Γι’ αυτό, έχουμε επιλέξει με συνέπεια τους πιο ικανούς και φιλόδοξους συνεργάτες (franchisees), οι οποίοι πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές συνεργασίας. Χτίζουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και άψογης συνεργασίας με τους εκπρόσωπούς μας ανά την Ελλάδα, επενδύοντας στην εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού και την υψηλή τεχνογνωσία. Έτσι μπορούμε να σας εγγυηθούμε ανά πασά στιγμή για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

FRANCHISING

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Η συνεργασία της ΘΕΡΜΟΙΛ με χιλιάδες πελάτες σε όλη την Ελλάδα φανερώνει την πρωτοπορία της στις υπηρεσίες κτιρίων. Άλλωστε, υπάρχει αυτόνομο τμήμα ποιοτικού ελέγχου, με τη λειτουργία του οποίου εξασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη.
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Οι επενδύσεις στο πλέον καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως δεξαμενές πετρελαίου, ιδιόκτητο στόλο μεταφορικών μέσων, μηχανολογικά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία της.
  • ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Η ΘΕΡΜΟΙΛ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει ακούραστα να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας για τον άνθρωπο και το κτίριο.
  • ΕΞΕΛΙΞΗ: Η ΘΕΡΜΟΙΛ παρακολουθεί συνέχεια τις τεχνολογικές εξελίξεις και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ότι αφορά στην ποιότητα, στην οικονομία και στο περιβάλλον.